Välkommen till AKAB Utbildning

Vi bedriver utbildning i akupunktur och hur den kan tillämpas vid behandling av olika kliniska tillstånd

AKAB Utbildning bedriver utbildning i form av grund- och vidareutbildning, för behandling av smärta och stressrelaterad ohälsa samt kurser för utformning av träning vid smärta. Utbildningarna i akupunktur vänder sig till legitimerad sjukvårdpersonal, har västerländsk medicinsk inriktning, följer vetenskaplig evidens och anordnas framför allt i Stockholm och Göteborg.

AKAB kan också efter överenskommelse anordna utbildningar på önskad hemort, i kommunens, regionens eller i privat regi. Se under fliken Hemortskurser.

Övergripande utbildningsansvar har överläkare och docent Thomas Lundeberg. Undervisning och praktiska moment leds av leg. sjukgymnaster/fysioterapeuter, leg. läkare, leg. sjuksköterskor och barnmorskor samtliga med mångårig erfarenhet av akupunktur och där flera är disputerade.

Kommande kurser

Introduktion om akupunktur inför kursen Kvinnohälsa och kursen Akupunktur vid Stress

-

Digitalt - Självstudier

Akupunktur för Arbetsterapeuter och andra som behandlar smärta i övre kroppshalvan

02/02 2023

-

04/02 2023

Göteborg

AKU II

02/03 2023

-

04/03 2023

Göteborg

AKU II

16/03 2023

-

18/03 2023

Stockholm

Smärta hos små barn samt spädbarnskolik

31/03 2023

-

Göteborg

AKU I
Grundutbildning

27/04 2023

-

29/04 2023

Göteborg

Akupunktur Kvinnohälsa med inriktning obstetrik och gynekologi

04/05 2023

-

06/05 2023

Stockholm

AKU I
Grundutbildning

11/05 2023

-

13/05 2023

Stockholm

AKU II

07/09 2023

-

09/09 2023

Göteborg

Akupunktur vid Stress och stressrelaterade sjukdomar

26/10 2023

-

28/10 2023

Ullared

Kontakta oss

Frågor eller funderingar? Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan!

Vår adress:

Skinnarlyngen 110, 311 61 Ullared