Akupunktur Kvinnohälsa med inriktning obstetrik och gynekologi.

Akupunktur Kvinnohälsa med inriktning obstetrik och gynekologi.

Ort: Stockholm

Datum: 07/03 2024

-- 09/03 2024

Pris: 9500 kronor exklusive moms

Sista anmälningsdag: 21/02 2024

Akupunktur och akupunkturbehandling har genomgått en explosiv utveckling och nya forskningsresultat från randomiserade kontrollerade studier visar att akupunktur kan nyttjas framgångsrikt vid en rad olika tillstånd förenade med kvinnlig ohälsa.

En förutsättning för att akupunktur skall kunna nyttjas inom svensk sjukvård är att den bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Forskningsstudier, varav flera har utgått från Sahlgrenska Akademin,
har visat på nya och viktiga användningsområden.

Kursen om kvinnohälsa och gynekologisk smärta riktar sig till den som har eller vill öka sin kompetens inom området.Tidigare genomgången grundkurs i akupunktur är en fördel. Det finns möjlighet till introduktion med självstudier innan kursen om du saknar grundutbildning.

Kursens teoretiska innehåll och praktiska övningar innefattar smärttillstånd som bakre bäckensmärta, dysmenorre, vestibulit samt tillstånd som kännetecknas av endokrina rubbningar som polycystiskt ovariesyndrom och klimakteriebesvär samt akupunkturens roll vid in vitro fertilisering. Under kursen gås också akupunkturens roll vid graviditets illamående, carpaltunnel syndrom, förlossningssmärta och mastit igenom liksom akupunktur vid urininkontinens och enures. Evidensbasen som finns vid respektive tillstånd diskuteras och ställs i relation till andra behandlingar som TENS samt träning.

Kursen vänder sig till legitimerad sjukvårdspersonal (barnmorskor, sjukgymnaster, läkare och uroterapeuter).

Introduktion för dig som saknar grundutbildning i akupunktur inför kursen Kvinnohälsa och kursen Stressrelaterad Ohälsa. För att tillgodoräkna sig kursens innehåll underlättar det om man har kunskap om akupunktur sedan tidigare.

Om man saknar sådan kunskap får man på egen hand läsa in ett kortare material som introduktion, lyssna på inspelad föreläsning samt komma en stund före kursstart för praktisk genomgång.

Det kommer att finnas möjlighet att kontakta någon av våra lärare i samband med genomläsning av materialet. Pris 750 kronor exklusive moms.
Skriv in under övrigt om du önskar vara med på Introduktionen.

Anmälan

Kontakta oss

Frågor eller funderingar? Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan!

Vår adress:

Skinnarlyngen 110, 311 61 Ullared