Akupunktur vid stress och stressrelaterade sjukdomar

Akupunktur vid stress och stressrelaterade sjukdomar

Ort: Stockholm

Datum: 01/02 2024

-- 03/02 2024

Pris: 8.200 kr exklusive moms

Sista anmälningsdag: 15/12 2023

Syftet med denna kurs är att lära sig hur komplementära metoder kan nyttjas för att påskynda återhämtning och symptomlindring vid stressrelaterad ohälsa genom direkt och indirekt påverkan på kroppens olika reglersystem. Läs mer om kursen under fliken “Kursutbud”

Grundutbildning i akupunktur rekommenderas.

Vanliga behandlingsmetoder vid kronisk stress som givit upphov till stressrelaterad ohälsa är kognitiv beteendeterapi, pacing, mindfullness, yoga och fysiskträning på recept (FAR).
Två komplementära metoder är akupunktur (ytlig, djup och elektrisk nålstimulering) och laserbehandling. Syftet med denna kurs är att lära sig hur dessa komplementära metoder kan nyttjas för att påskynda återhämtning och symptomlindring vid stressrelaterad ohälsa genom direkt och indirekt påverkan på kroppens olika reglersystem.

Tillstånd som bland annat kommer att beröras på kursen är
Post Covid-19 syndrom
ME/CSF
Utmattningssyndrom
Hypermobilitetsspektrumstörning
Hälsooro och Ångest
Sinnesnedstämning och Depression
Social smärta (smärta utlöst av våld i nära relation och eller mobbning)
Missbruk och avgiftning (alkohol och droger inkl opioider)
Stressrelaterad viktökning
Yrsel och hjärtklappning
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Generaliserad smärta

 

Det finns en kurs som heter Introduktion för dig som saknar grundutbildning i akupunktur inför kursen Stressrelaterad Ohälsa.
För att tillgodoräkna sig kursens innehåll underlättar det om man har kunskap om akupunktur sedan tidigare.

Om man saknar sådan kunskap kan man på egen hand läsa in ett kortare material som introduktion, lyssna på digital föreläsning och dessutom komma en stund före kursstart för praktisk genomgång.  Det kommer att finnas möjlighet att kontakta någon av våra lärare i samband med genomläsning av materialet. Pris 750 kronor exklusive moms.

Anmälan

Kontakta oss

Frågor eller funderingar? Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan!

Vår adress:

Skinnarlyngen 110, 311 61 Ullared