Akupunktur vid Stressrelaterad Ohälsa

Akupunktur vid Stressrelaterad Ohälsa

Ort: Stockholm

Datum: 2022-10-27 - 2022-10-29

Pris: 7.900:- exkl moms

Akut stress är ett fysiologiskt och psykologiskt svar på en akut fara. Långvarig stress däremot kan betraktas som en kroppslig och/eller psykisk påverkan, som är så stark eller så långvarig att personen tar fysisk och/eller psykisk skada. Stress resulterar bl.a. i smärtor och muskelspänningar, matsmältningsproblem, vikt- ned och uppgång, illamående, yrsel mm. Efter långvarig stress rapporterar många patienter också minnes- och koncentrationssvårigheter, sömnbesvär, ångest och depression.   Kursinnehåll: Idéhistoriska infallsvinklar, biokemi, fysiologi, psykologi, neurobiologi, endokrinologi, immunologi, missbruk och social medicin.  Föreläsningarna berör: Den ”stora” tröttheten, skillnader i hjärnan och nervsystemet mellan kvinnor och män, hjärnans roll i stress och negativ affekt, stress och ont i magen, det metabola syndromet, stress och utmattningsdepression, stress och fysisk aktivitet och akupunkturens roll vid dessa tillstånd.  Kursen har ett tvärvetenskapligt perspektiv där fokus är lagt på att kursdeltagarna skall kunna tillägna sig praktiska färdigheter att nyttja akupunktur utifrån ett evidensbaserat perspektiv vid dessa tillstånd. Utbildningen vänder sig till de som behandlar patienter som lider av medelsvår psykisk ohälsa samt rygg- och nackbesvär i samband med psykisk ohälsa.  Akupunkturens mer komplexa effekter på hjärnans funktioner för att kunna användas som ett komplement i rehabiliteringen vid stressrelaterad ohälsa och långvariga komplexa smärttillstånd ingår. 

Anmälan

Kontakta oss

Frågor eller funderingar? Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan!

Vår adress:

Skinnarlyngen 110, 311 61 Ullared