Hemortskurser

Idag ställs höga krav på vårdgivare bl.a. med krav om uppdaterade kunskaper. Tid att tillägna sig detta finns sällan eller aldrig under arbetstid.
Att resa iväg för att vidareutbilda sig tar tid och kostar pengar, inte minst kostnad för boende och resor och att resa på arbetstid.
Därför erbjuder AKAB utbildning också möjligheten till utbildning på hemorten där VI kommer till er. Kostnaden blir avsevärt lägre. Ni får också möjlighet att planera in kursen när det passar er.

Neuropatisk smärta
1 dag

På kursen presenteras bakomliggande mekanismer, klassificering av neuropatisk smärta samt farmakologisk och icke-farmakologisk behandling ur ett evidensbaserat perspektiv.

Behandling av stress och sömnrelaterade besvär
1, 2 alternativt 3 dagar
Stress är de reaktioner i kroppens organsystem som utlöses av fysiska och mentala påfrestningar, ”stressorer”. Det fysiologiska svaret på stress är ospecifikt. Långvarig stress har allvarliga och skadliga effekter på alla organ- och kärlsystem i kroppen, bland annat ökar risken för åderförkalkning, hjärtsjukdomar, psykisk ohälsa och sömnstörningar. Kursen förmedlar basala kunskaper om akut och kronisk stress samt sömnstörningar samt om hur dessa kan lindras.

Komplementära behandlingsmetoder
1, 2 alternativt 3 dagar

Vill du veta mer behandling och effekter av akupunktur, massage, naturläkemedel, homeopati mm? Kursen har västerländsk medicinsk inriktning.

Naturläkemedel
1 alternativt 2 dagar

1/10 patienter använder idag växtbaserade naturläkemedel. Vet du vilka som kan öka blödningsrisken? Vet du hur de interagerar med andra läkemedel?
Kursen erbjuder en saklig bakgrund till, och en presentation av ett antal av de mest använda naturläkemedelsgrupperna i Sverige idag i enlighet med evidensbaserad medicin. Kursen avser att förmedla kunskap om naturläkemedels terapeutiska effekter, biverkningar, verkningsmekanismer och interaktionseffekter.

Smärta och smärtbehandling
1 alternativt 2 dagar

Vill du lära dig mer om mekanismer bakom akut och långvarig smärta? Om hur smärta uppstår och hur vi kan behandla med farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingsmetoder i överensstämmelse med evidensbaserad medicin. Vi ger dig de senaste rönen.

KURSER I AKUPUNKTUR
Minimiantal 10 personer


Grundkurs i akupunktur för behandling av smärta
Vi kan erbjuda dig en grundkurs i västerländsk medicinsk akupunktur. Kursen består av två steg, AKU I och AKU II om vardera 4+4dagar. Kursen innefattar såväl grundläggande teori som praktik och efter avslutad kurs ska du kunna utföra akupunkturbehandling enligt västerländsk inriktning vid smärta samt integrera behandlingen med övriga behandlingar och rehabiliteringsåtgärder. Säkerhetsaspekter betonas. Elektroakupunktur ingår.


Fortbildningskurser i akupunktur
Öronakupunktur 2 dagar 


Triggerpunkt- och periostal akupunktur 2 dagar alternativt 3 dagar 
Akupunktur vid sjukdom 4 dagar
Akupunktur med inriktning mot obstetrik och gynekologi 4 dagar
Akupunktur vid stressrelaterad ohälsa 3 dagar
Behandling av smärta i nacke och huvud: diagnostik och behandling 2 dagar 


För priser kontakta AKAB utbildning. 

Kontakta oss

Frågor eller funderingar? Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan!

Vår adress:

Skinnarlyngen 110, 311 61 Ullared