Vårt kursutbud

AKAB Utbildning AB bedriver utbildning i akupunktur för legitimerad sjukvårdpersonal.

Utbildningarna hålls framförallt i Stockholm och Göteborg men kan också anordnas på hemorten i landstingets, kommunens eller i privat regi.

Anmälan till våra kurser är bindande.
För grundutbildningen, AKU I och AKU II, gäller att man kan överlåta sin plats till annan behörig person på arbetsplatsen eller byta datum.

Grundkurs i akupunktur för behandling av smärta

Grundkursen består av AKU I och AKU II, 3 + 3 dagar.

Grundutbildning i akupunktur för behandling av muskuloskeletal smärta är sedan en tid delvis omstrukturerad och belyser nu vikten av både bedömning av muskuloskeletal smärta och dess behandling med akupunktur. Kursen lämpar sig därför väl för den som arbetar inom primär- eller annan form av öppenvård. Kursens teoretiska moment belyser uppkomstmekanismer till vanligt förekommande smärttillstånd i övre och nedre extremitet samt nacke och rygg och tänkbara mekanismer för hur akupunkturbehandling fungerar vid dessa tillstånd samt dess vetenskapliga evidens. De praktiska momenten innebär noggrann genomgång av vilka anatomiska strukturer man syftar till att behandla med akupunkturstimuleringen och att beakta säkerhetsaspekter vid behandling. Elektroakupunktur ingår i AKU II.

Pris grundkurs 17.500:- exkl. moms

Öronakupunktur

2 dagar. Grundutbildning krävs.

Utbildning i öronakupunktur ger ytterligare en dimension om hur nervsystemets funktion kan påverkas via nålstimulering av öronpunkter. Mekanismer för behandlingseffekter med öronakupunktur diskuteras vid tillstånd som smärta, oro, störd sömn och drogavgiftning (NADA punkter) som kopplas samman med litteratur och erfarenhet på området. Teoretiska föreläsningar varvas med moment där öronakupunktur praktiseras under utbildningen.

Pris 4.500:- exkl. moms

Triggerpunkter/Dry Needling

Akupunktur vid Myofaciellt Smärtsyndrom (MFS) -Triggerpunktssyndrom (TP syndrom)
3 dagar. Grundutbildning krävs.

Muskulära triggerpunkter (TrP) är en vanlig orsak till muskuloskeletal smärta där vetenskaplig evidens för bakgrunder och behandlingsmöjligheter har stärkts de senaste åren. Utbildningen syftar till att diskutera det fysiologiska underlaget till hur och varför TrP uppstår, hur den refererade smärtan förmedlas samt de bakomliggande fysiologiska mekanismerna.

Diagnostisering av TrP och nålbehandlingstekniker (ytlig och djup dry needling) för behandling av TrP praktiseras under utbildningen. De praktiska momenten innebär noggrann genomgång av vilka anatomiska strukturer som stimuleras samt de säkerhetsaspekter som ska beaktas vid behandling.

Målsättningen är att kursdeltagarna efter genomgången kurs skall kunna diagnostisera och behandla TrP med olika nåltekniker, i muskulatur som kan definieras vid palpation.

Pris 7.500:- exkl. moms

Akupunktur vid Stress och stressrelaterade sjukdomar

3 dagar. Grundutbildning i akupunktur rekommenderas.

”Akupunktur vid Stress och stressrelaterade sjukdomar”

Ny Kurs

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och den vanligaste bakomliggande orsaken är stress. Stress kan utlösas av såväl psykiska (exempelvis oro och ångest) som fysiska orsaker (exempelvis långvarig smärta och sjukdom som post Covid). Inte sällan bidrar båda faktorerna (samsjuklighet) till att stressreaktionerna blir långvariga och övergår i ett utmattningstillstånd.

Vid kronisk stress råder en obalans i kroppens jämnviktsfunktion, homeostas, där sympatikus och parasympatikus går i otakt och kroppens egna reglersystem fungerar allt sämre vilket gör att patienterna kan utveckla många olika symptom. Bland annat fungerar kroppens egna smärtlindrande system sämre vilket gör att många drabbas av generell smärta medan andra drabbas av sömnstörning med efterföljande trötthet, energilöshet och uttröttbarhet. Vanligt är också att patienterna beskriver minnes- och koncentrationssvårigheter, exekutiva svårigheter (svårt att få saker gjorda), affektiva besvär (oro, ångest) och humörsvängningar (ofta sinnesnedstämning). Allt detta leder till försämrad stresstolerans och ytterligare försämrad uthållighet. Inte sällan beskriver patienterna besvären som exempelvis yrsel, intrycksöverkänslighet, hjärtklappning, nedsatt balans, dålig finmotorik och rubbad blås-tarmfunktion.

Vanliga behandlingsmetoder vid kronisk stress som givit upphov till stressrelaterad ohälsa är kognitiv beteendeterapi, pacing, mindfullness, yoga och fysiskträning på recept (FAR). Två komplementära metoder är akupunktur (ytlig, djup och elektrisk nålstimulering) och laserbehandling. Syftet med denna kurs är att lära sig hur dessa komplementära metoder kan nyttjas för att påskynda återhämtning och symptomlindring vid stressrelaterad ohälsa genom direkt och indirekt påverkan på kroppens olika reglersystem.

Tillstånd som bland annat kommer att beröras på kursen är

Post Covid-19 syndrom

ME/CSF

Utmattningssyndrom

Hypermobilitetsspektrumstörning

Hälsooro och Ångest

Sinnesnedstämning och Depression

Social smärta (smärta utlöst av våld i nära relation och eller mobbning)

Missbruk och avgiftning (alkohol och droger inkl opioider)

Stressrelaterad viktökning

Yrsel och hjärtklappning

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Generaliserad smärta 

Pris: 8.200 kr exkl moms

AKU III Uppdatering

Det kanske är ett tag sedan du gick din grundutbildning?

AKU III, uppdatering för dig som vill få ut mer av akupunktur och fräscha upp dina kunskaper!

Vi ger dig en kurs om
– fördjupade kunskaper om smärtbehandling med akupunktur
– nya punkter med relevans för behandling av smärttillstånd i övre och nedre kroppsdelen. Dessa kommer att diskuteras och praktiseras.
– behandlingsprinciper och uppdaterad vetenskaplig evidens samt belyser centralnervösa omställningar vid behandling.
– möjlighet till att utbyta erfarenheter med övriga deltagare.

Pris 7.000:- exkl moms.
Antalet platser är begränsat.

Smärta hos små barn samt spädbarnskolik

1 dag. Grundutbildning krävs ej.

Innehåll:
Allmän översikt över smärtsystemet – akut och långvarig värk, Smärtsystemet hos barn – utveckling mognad och kliniska implikationer, Procedur smärta hos små barn samt akut omhändertagande, Långvarig smärta hos små barn, Massage- taktil stimulering – beröring som behandlingsmetod av barn med smärta, Take home message (vad är det som gör barns smärta speciell – kliniska aspekter)

Man får lära sig om bakgrunden till varför man tror att kolik uppstår och symtomen vid kolik.
Man lär också hur man kan sticka för att påverka kolik.
Vi går också igenom vetenskaplig evidens som finns och diskuterar det.

Pris 2.500:- exkl. moms

Akupunktur vid Kvinnohälsa ob/gyn

3 dagar. Akupunktur och akupunkturbehandling har genomgått en explosiv utveckling och nya forskningsresultat från randomiserade kontrollerade studier visar att akupunktur kan nyttjas framgångsrikt vid en rad olika tillstånd förenade med kvinnlig ohälsa.

En förutsättning för att akupunktur skall kunna nyttjas inom svensk sjukvård är att den bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Forskningsstudier, varav flera har utgått från Sahlgrenska Akademin,
har visat på nya och viktiga användningsområden.

Kursen om kvinnohälsa och gynekologisk smärta riktar sig till den som har eller vill öka sin kompetens inom området.Tidigare genomgången grundkurs i akupunktur är en fördel. Det finns möjlighet till introduktionsdag innan kursen om du saknar grundutbildning.

Kursens teoretiska innehåll och praktiska övningar innefattar smärttillstånd som bakre bäckensmärta, dysmenorre, vestibulit samt tillstånd som kännetecknas av endokrina rubbningar som polycystiskt ovariesyndrom och klimakteriebesvär samt akupunkturens roll vid in vitro fertilisering. Under kursen gås också akupunkturens roll vid graviditets illamående, carpaltunnel syndrom, förlossningssmärta och mastit igenom liksom akupunktur vid urininkontinens och enures. Evidensbasen som finns vid respektive tillstånd diskuteras och ställs i relation till andra behandlingar som TENS samt träning.

Kursen vänder sig till legitimerad sjukvårdspersonal (barnmorskor, sjukgymnaster, läkare och uroterapeuter).

Pris Kvinnohälsa 3 dagar, 9.500:- exkl moms
Kontakta AKAB för mer information om en Introduktion digitalt

Ny! Utformning av träning vid smärta

Muskelträning har under de senaste åren tilldragit sig ett stort intresse men kunskapen om hur träning bör utformas vid olika tillstånd är bristfällig. Likväl hur träning skall utformas för de med överrörlighet.

I denna nya kurs gås området igenom från teori till klinisk praxis.

Pris 3.500:- exkl. moms

Introduktion inför kursen Kvinnohälsa

Kontakta AKAB Utbildning.

Akupunktur för Arbetsterapeuter och andra som behandlar smärta i övre kroppshalvan

3 dagar
För legitimerad sjukvårdspersonal
Kurs för bland annat Arbetsterapeuter

Kursens mål:

Att deltagarna ska förvärva grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper för att självständigt kunna utföra akupunkturbehandling enligt västerländsk inriktning på smärttillstånd i övre extremiteter.

Tillstånd som gås igenom:

Artros
Karpaltunnel
Tennisarmbåge
EDS
Ospecifik handledssmärta
Mb DeQuervain
Huvudvärk

Vi talar också om hur akupunktur kan kombineras med ortoser eller kinesiotejp.

Pris 7.500:- exkl. moms

Kontakta oss

Frågor eller funderingar? Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan!

Vår adress:

Skinnarlyngen 110, 311 61 Ullared