Vårt kursutbud

AKAB Utbildning AB bedriver i samarbete med Fysioterapeuterna Smärtsektionen utbildning i akupunktur för legitimerad sjukvårdpersonal.

Utbildningarna hålls framförallt i Stockholm och Göteborg men kan också anordnas på hemorten i landstingets, kommunens eller i privat regi.

Anmälan till våra kurser är bindande.
För grundutbildningen, AKU I och AKU II, gäller att man kan överlåta sin plats till annan behörig person på arbetsplatsen eller byta datum.

Grundkurs i akupunktur för behandling av smärta

Grundkursen består av AKU I och AKU II, 3 + 3 dagar.

Grundutbildning i akupunktur för behandling av muskuloskeletal smärta är sedan en tid delvis omstrukturerad och belyser nu vikten av både bedömning av muskuloskeletal smärta och dess behandling med akupunktur. Kursen lämpar sig därför väl för den som arbetar inom primär- eller annan form av öppenvård. Kursens teoretiska moment belyser uppkomstmekanismer till vanligt förekommande smärttillstånd i övre och nedre extremitet samt nacke och rygg och tänkbara mekanismer för hur akupunkturbehandling fungerar vid dessa tillstånd samt dess vetenskapliga evidens. De praktiska momenten innebär noggrann genomgång av vilka anatomiska strukturer man syftar till att behandla med akupunkturstimuleringen och att beakta säkerhetsaspekter vid behandling. Elektroakupunktur ingår i AKU II.

Pris grundkurs 17.500:- exkl. moms

Öronakupunktur

2 dagar. Grundutbildning krävs.

Utbildning i öronakupunktur ger ytterligare en dimension om hur nervsystemets funktion kan påverkas via nålstimulering av öronpunkter. Mekanismer för behandlingseffekter med öronakupunktur diskuteras vid tillstånd som smärta, oro, störd sömn och drogavgiftning (NADA punkter) som kopplas samman med litteratur och erfarenhet på området. Teoretiska föreläsningar varvas med moment där öronakupunktur praktiseras under utbildningen.

Pris 3.600:- exkl. moms

Triggerpunkter/Dry Needling

Akupunktur vid Myofaciellt Smärtsyndrom (MFS) -Triggerpunktssyndrom (TP syndrom)
3 dagar. Grundutbildning krävs.

Muskulära triggerpunkter (TrP) är en vanlig orsak till muskuloskeletal smärta där vetenskaplig evidens för bakgrunder och behandlingsmöjligheter har stärkts de senaste åren. Utbildningen syftar till att diskutera det fysiologiska underlaget till hur och varför TrP uppstår, hur den refererade smärtan förmedlas samt de bakomliggande fysiologiska mekanismerna.

Diagnostisering av TrP och nålbehandlingstekniker (ytlig och djup dry needling) för behandling av TrP praktiseras under utbildningen. De praktiska momenten innebär noggrann genomgång av vilka anatomiska strukturer som stimuleras samt de säkerhetsaspekter som ska beaktas vid behandling.

Målsättningen är att kursdeltagarna efter genomgången kurs skall kunna diagnostisera och behandla TrP med olika nåltekniker, i muskulatur som kan definieras vid palpation.

Pris 5.800:- exkl. moms

Akupunktur vid Stressrelaterad ohälsa

3 dagar. Grundutbildning i akupunktur rekommenderas.

Akut stress är ett fysiologiskt och psykologiskt svar på en akut fara. Långvarig stress däremot kan betraktas som en kroppslig och/eller psykisk påverkan, som är så stark eller så långvarig att personen tar fysisk och/eller psykisk skada. Stress resulterar bl.a. i smärtor och muskelspänningar, matsmältningsproblem, vikt- ned och uppgång, illamående, yrsel mm. Efter långvarig stress rapporterar många patienter också minnes- och koncentrationssvårigheter, sömnbesvär, ångest och depression.

Kursinnehåll: Idéhistoriska infallsvinklar, biokemi, fysiologi, psykologi, neurobiologi, endokrinologi, immunologi, missbruk och social medicin.

Föreläsningarna berör: Den ”stora” tröttheten, skillnader i hjärnan och nervsystemet mellan kvinnor och män, hjärnans roll i stress och negativ affekt, stress och ont i magen, det metabola syndromet, stress och utmattningsdepression, stress och fysisk aktivitet och akupunkturens roll vid dessa tillstånd.

Kursen har ett tvärvetenskapligt perspektiv där fokus är lagt på att kursdeltagarna skall kunna tillägna sig praktiska färdigheter att nyttja akupunktur utifrån ett evidensbaserat perspektiv vid dessa tillstånd.

Utbildningen vänder sig till de som behandlar patienter som lider av medelsvår psykisk ohälsa samt rygg- och nackbesvär i samband med psykisk ohälsa.

Akupunkturens mer komplexa effekter på hjärnans funktioner för att kunna användas som ett komplement i rehabiliteringen vid stressrelaterad ohälsa och långvariga komplexa smärttillstånd ingår.

Pris 7.900:- exkl moms

AKU III Uppdatering

Det kanske är ett tag sedan du gick din grundutbildning?

AKU III, uppdatering för dig som vill få ut mer av akupunktur och fräscha upp dina kunskaper!

Vi ger dig en kurs om
– fördjupade kunskaper om smärtbehandling med akupunktur
– nya punkter med relevans för behandling av smärttillstånd i övre och nedre kroppsdelen. Dessa kommer att diskuteras och praktiseras.
– behandlingsprinciper och uppdaterad vetenskaplig evidens samt belyser centralnervösa omställningar vid behandling.
– möjlighet till att utbyta erfarenheter med övriga deltagare.

Pris 5.400:- exkl moms.
Antalet platser är begränsat.

Smärta hos små barn samt spädbarnskolik

1 dag. Grundutbildning krävs ej.

Innehåll:
Allmän översikt över smärtsystemet – akut och långvarig värk, Smärtsystemet hos barn – utveckling mognad och kliniska implikationer, Procedur smärta hos små barn samt akut omhändertagande, Långvarig smärta hos små barn, Massage- taktil stimulering – beröring som behandlingsmetod av barn med smärta, Take home message (vad är det som gör barns smärta speciell – kliniska aspekter)

Man får lära sig om bakgrunden till varför man tror att kolik uppstår och symtomen vid kolik.
Man lär också hur man kan sticka för att påverka kolik.
Vi går också igenom vetenskaplig evidens som finns och diskuterar det.

Pris 2.100:- exkl. moms

Akupunktur vid Kvinnohälsa ob/gyn

4 dagar. Akupunktur och akupunkturbehandling har genomgått en explosiv utveckling och nya forskningsresultat från randomiserade kontrollerade studier visar att akupunktur kan nyttjas framgångsrikt vid en rad olika tillstånd förenade med kvinnlig ohälsa.

En förutsättning för att akupunktur skall kunna nyttjas inom svensk sjukvård är att den bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Forskningsstudier, varav flera har utgått från Sahlgrenska Akademin,
har visat på nya och viktiga användningsområden.

Kursen om kvinnohälsa och gynekologisk smärta riktar sig till den som har eller vill öka sin kompetens inom området.Tidigare genomgången grundkurs i akupunktur är en fördel. Det finns möjlighet till introduktionsdag innan kursen om du saknar grundutbildning.

Kursens teoretiska innehåll och praktiska övningar innefattar smärttillstånd som bakre bäckensmärta, dysmenorre, vestibulit samt tillstånd som kännetecknas av endokrina rubbningar som polycystiskt ovariesyndrom och klimakteriebesvär samt akupunkturens roll vid in vitro fertilisering. Under kursen gås också akupunkturens roll vid graviditets illamående, carpaltunnel syndrom, förlossningssmärta och mastit igenom liksom akupunktur vid urininkontinens och enures. Evidensbasen som finns vid respektive tillstånd diskuteras och ställs i relation till andra behandlingar som TENS samt träning.

Kursen vänder sig till legitimerad sjukvårdspersonal (barnmorskor, sjukgymnaster, läkare och uroterapeuter).

Pris Kvinnohälsa 4 dagar, 9.000:- exkl moms
Kontakta AKAB för mer information om Introduktionsdagen.

Ny! Utformning av träning vid smärta

Muskelträning har under de senaste åren tilldragit sig ett stort intresse men kunskapen om hur träning bör utformas vid olika tillstånd är bristfällig. Likväl hur träning skall utformas för de med överrörlighet.

I denna nya kurs gås området igenom från teori till klinisk praxis.

Pris 3.500:- exkl. moms

Introduktion inför kursen Kvinnohälsa

Kontakta AKAB Utbildning.

Akupunktur för Arbetsterapeuter och andra som behandlar smärta i övre kroppshalvan

3 dagar
För legitimerad sjukvårdspersonal
Kurs för bland annat Arbetsterapeuter

Kursens mål:

Att deltagarna ska förvärva grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper för att självständigt kunna utföra akupunkturbehandling enligt västerländsk inriktning på smärttillstånd i övre extremiteter.

Tillstånd som gås igenom:

Artros
Karpaltunnel
Tennisarmbåge
EDS
Ospecifik handledssmärta
Mb DeQuervain
Huvudvärk

Vi talar också om hur akupunktur kan kombineras med ortoser eller kinesiotejp.

Pris 5.800:- exkl. moms

Kontakta oss

Frågor eller funderingar? Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan!

Vår adress:

Skinnarlyngen 110, 311 61 Ullared