Två komplementära metoder för behandling vid kronisk stress är akupunktur och laserbehandling. Syftet med kursen Akupunktur vid stress och stressrelaterad sjukdomar är att lära sig hur dessa komplementära metoder kan nyttjas för att påskynda återhämtning och symptomlindring vid stressrelaterad ohälsa direkt och indirekt på kroppens olika reglersystem. Läs mer om kursen under rubriken Kursutbud.